Sestra Eliška

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Eliška Pretschnerová OSF

Sestra Eliška Pretschnerová vedla kongregaci Školských sester letech 1970-1983, poté se stala generální představenou v Římě. Během této doby byla na Hoješíně 14 měsíců internována a podrobována dlouhým výslechům státní bezpečnosti (prosinec 1973 – únor 1975). Po skončení své služby v Římě zde prožila posledních 10 let života (1983 – 1993). 4. 5. 1993 zde sestra Eliška. Pohřbena byla ve Slatiňanech.

Finanční podpora procesu blahořečení je možná na účet číslo:

2201326014/2010 v Kč
2501326016/2010 v Euro

Přišla jsem vám sloužit. Prosím, pomozte mi!

SM Eliška Pretschnerová

Z deníku sestry Elišky

Chtěla bych si v letošních exerciciích napsat vzpomínky na uplynulá léta, abych tak ulehčila svému srdci a velebila při tom Boží milosrdenství (…) Jsem žena, na niž bylo vloženo těžké břímě vedení kongregace – a to v době tak těžké. (…) K tomu přistupuje tlak z vnějška. Nejistota, zda budeme existovat, zda mě nezavřou, jak by obstály sestry, kdyby byly kongregace zrušeny. Někdy mě jímá hrůza před odpovědností z vedení duší před Pánem Bohem…

Zásady a předsevzetí z exercicií:
• Nesmím si stěžovat na těžkosti svého úřadu, chci být silná a nést je pokorně jako pokání za své hříchy.
• Chci více upírat svůj pohled na kříž a spojovat svá utrpení s utrpením Božského Mistra za duše mně svěřené.
• Chci si zachovat srdce svobodné od vší lidské lásky, ale k duším mně svěřeným se chci sklánět s teplou, něžnou, mateřskou láskou.
• Chci být pokornou služebnicí svých spolusester.
• Musím mlčet o chybách svých bližních i o všem, co mi sestry svěří.
• Budu přemáhat svou náladovost a budu se snažit být vždy vyrovnaná.
• Budu svědomitě vykonávat své modlitby a plnit své povinnosti.
• Nesmím se vyhýbat žádné práci, když mně to dovolí moje povinnosti.

Aktuality